Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka Prywatności Multiconcept Roman Klapsa
Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu serwisu Gold-art.
Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Gold-Art Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu Gold-Art.
Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest

Multiconcept Roman Klapsa  z siedzibą w Turku, 62-700 Turek, ul. Konińska 1, NIP: 668 000 47 43
 
GROMADZONE DANE
Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, PESEL , nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy.
 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia , oraz wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez Multiconcept Roman Klapsa jak również obsługi reklamacji i zgłoszeń oraz rozliczeń finansowych.
 
PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.
Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.

Szybka
pożyczka
Opłaty już od 0.3% Sprawdź >
Kalkulator
opłat
Oblicz koszt pożyczki Sprawdź >
Skup
i zamiana
Zawsze atrakcyjne wyceny Sprawdź >